Digitalisering, marknad och investeringar

För att lyckas med digitalisering, marknadssatsningar eller större investeringar i välfärden krävs ofta en god insyn i resursanvändning och kvalitet i de verksamheter som berörs. Här spelar inRiktas kompetens och erfarenhet kring strukturella frågor en avgörande roll för om satsningarna kan visa på framgång eller inte.

Digitalisering beskrivs ofta som lösningen på många av de utmaningar som vården och omsorgen ställs inför. Vi skulle vilja vända på det och säga att verksamhetsutvecklingen är lösningen och digitaliseringen ett av flera verktyg för att nå dit. På samma sätt kan investeringar och olika samarbeten i marknaden falla olika väl ut.

Centralt är att se på resursanvändning och kvalitet och att göra detta utifrån en god insyn i de verksamheter som berörs. Här vet vi att vi gör skillnad.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB