Kommun

Äldreomsorg generellt

Vi har genomfört uppdrag i ett hundratal kommuner med olika inriktning vilket lett till att vi idag har specifika lösningar exempelvis för att hantera volymutveckling inom hemtjänst och ersättningsmodeller generellt inom äldreomsorgen. Vi kan visa exempel där vi bidragit till kraftigt minskade kostnader utan att vi kompromissar med kvalitet.

Utveckling av hemtjänst och hemsjukvård

Det går att uppnå stora resursvinster genom utformning av tjänster på andra sätt än idag. Vi har stöttat kommuner och landsting i att utveckla och följa upp nya angreppssätt för att utföra tjänster och beställa hemtjänst och hemsjukvård. Vi kan visa hur tvärprofessionella verksamhet som utformas på rätt sätt bidrar till stora vinster för individ och samhälle.

Skola

Vi har bred erfarenhet av att stödja kommuner och även kommunförbund i utformning och utveckling av bland annat budgetarbete, resursfördelnings- och ersättningsmodeller från allt från förskoleverksamhet till gymnasium.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB