Hållbar inriktning

Samhället är i ständig rörelse. Inga lösningar är statiska eller varar för evigt. Vi vill vara en katalysator som gör att vård och omsorg ständigt utvecklas och inriktas i en riktning mot ett hållbarare samhälle. Det är för oss en strävan i en riktning, inte en position. En riktning mot hållbar vård och omsorg.
Hållbarhet handlar om långsiktighet. För oss innebär det en strävan att alltid se till helheten. Det handlar om avvägningen mellan individens självständighet och hushållning av samhällets resurser. Vår filosofi grundar sig i forskningen om service operations management, vilket på svenska ofta översätts med produktionsstyrning. För oss är det en teknisk benämning för att uttrycka att de verksamheter vi arbetar med syftar till att producer trygghet och hälsa för individen. Forskningen vi då lutar oss tillbaka mot lyfter betydelsen av att alltid väga kvalitet mot de resurser vi har att förfoga över. Vi gör det med djup analys, underbyggda rekommendationer med hållbarhet och långsiktighet som mål.

Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB