Vårt angreppssätt

Vi skapar verkliga och mätbara resultat med ökad kvalitet och lägre kostnader. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners. Vi gör det genom att att vi säkerställer att vi har väl underbyggda fakta som underlag för de förbättringar ni vill åstadkomma med oss som stöd.

Vi är specialiserade inom vård och omsorg samt skola med en djup kunskap om individens behov samtidigt som vi har en god förståelse för verksamheterna, aktörerna och systemen de verkar inom. Vår utgångspunkt är alltid att skapa bättre fungerande verksamhet utifrån helheten.

Med vår bakgrund som analytiskt drivna konsulter i kombination med vår erfarenhet och förståelse av området vill vi bidra till en bättre välfärd. För oss betyder det att vi värnar om långsiktighet och att vi vill säkra helheten.

Våra uppdrag har stor bredd och vi genomför uppdrag för kommuner och landsting, myndigheter och regeringskansliet samt för olika aktörer inom näringslivet.

Vår bakgrund och historia

2004 grundades Nordic Healthcare Group i Helsingfors av erfarna konsulter inom vård och omsorg från internationella managementkonsultföretag. Företaget var en akademisk avknoppning inom området "operations management". Företagets verksamhet i Sverige etablerades 2008 och knoppades av till svenska partners 2016. I samband med detta bytte vi namn till inRikta.

Inom företaget besitter vi stor erfarenhet och god förståelse av verksamheters unika förutsättningar som gör att vi kan leverera hållbara och värdefulla resultat till våra kunder. Vi löser uppdrag genom en hypotesdriven analytisk och faktabaserad metodik. Vi arbetar utifrån teoretiska ramverk som grundar sig på såväl ekonomisk som vetenskaplig evidens.

Vår ambition är att ständigt förbättra vår analytiska och akademiska kompetens för att möta behoven hos de aktörer som utvecklar framtidens vård- och omsorg. Detta gör vi genom forskningsdrivna, kreativa och innovativa arbetssätt som är "beyond the obvious".

Vårt förhållningssätt
Vi arbetar teambaserat

Vi vet att det bästa resultatet nås genom att vi kombinerar våra styrkor med våra uppdragsgivares ingående förståelse för verksamheten och de unika kompetenser som finns inom organisationerna vi arbetar med. Därför vill vi arbeta teambaserat tillsammans med våra uppdragsgivare och med utvalda samarbetspartners som är experter inom sina respektive områden.Vi har respekt och förståelse för att vi alla har olika perspektiv och bidrar med olika värden för att lösa de uppgifter vi arbetar med. Vår ambition är att alltid sträva efter att skapa en bred förankring och samsyn kring de utmaningar vi ställs inför - tillsammans skapar vi lösningar.

Samhället är i ständig rörelse. Inga lösningar är statiska eller varar för evigt. Vi vill vara en katalysator som gör att välfärden ständigt utvecklas och inriktas mot ett hållbarare samhälle. Det är för oss en strävan i en riktning, inte en position.

Hållbarhet, långsiktighet och helhetsperspektiv

Hållbarhet handlar om långsiktighet. För oss innebär det en strävan att alltid se till helheten. Det handlar om avvägningen mellan individens självständighet och hushållning med samhällets resurser. Forskningen om service operations management, vilket på svenska ofta översätts med produktionsstyrning lyfter betydelsen av att alltid väga kvalitet mot de resurser vi har att förfoga över. För oss är det en benämning för att uttrycka att de verksamheter vi arbetar med syftar till att producera trygghet och hälsa för individen. Vi ser till helheten med bred förståelse, djup analys, underbyggda rekommendationer samt med hållbarhet och långsiktighet som mål.

Vård och omsorg är vårt fokus

Vi vill ses som den naturliga kontakten när du söker experter på styrning och effektivisering inom välfärdsområdet. Vi är framförallt etablerade inom vård- och omsorgsfrågor och vi vill samtidigt bli ännu bättre. Vi förstår verksamheternas och individernas behov och drivkrafter och vad som skapar värde. Vårt perspektiv är oftast att relevant och korrekt mätning av dessa verksamheter skapar förutsättnignar för verklig förbättring.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB