Region

Verksamhetsutveckling och resursanvändning inom sjukvård

InRikta har ett tydligt fokus på utveckling av vårdverksamheter. Utifrån vår bakgrund med ett tydligt avstamp i forskningen kring service operations management är detta ett återkommande tema i de uppdrag vi gör. Principer som är genomgående är helhetsperspektiv och systemoptimering, där resursanvändningsfrågor ofta är centrala och där vi vill kunna besvara frågor om hur resurser ska användas på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna.

Primärvård och hemsjukvård

Genom åren har våra konsulter byggt upp en mycket stor erfarenhet kring närvård och de vård- och omsorgsverksamheter som kräver samarbete mellan olika kompetenser och resurser i såväl kommuner som regioner. Vi har genomfört säväl ingående analyser på området som mer omfattande förändringsprojekt och vi har erfarenhet av att arbeta med dessa frågor såväl konkret tillsammans med verksamheterna som på övergripande ledningsnivå.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB