Skrifter och publikationer

Urval

Handbok för effektiv äldreomsorg - en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader (SKL) länk

Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SKL) länk

En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens primärvård (Vinnovafinansierad rapport tillsammans med SP, innovation Skåne, Apoteket AB) Länk till kort version, länk till lång version

Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård (SKL och RKA)

Vårdnära service - styrning och uppföljning (SKL)

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden (Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad)

Klarar den lilla skolan de stora kraven? (SKL)

4 steg mot morgondagens välfärd (SKL, Svenskt Näringsliv och Almega).

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå (SKL)

Skapa resultat med nyckeltal (Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA)

Eklund, F., Treschow A., et al. Can private providers provide the same or higher quality of care at lower
cost? A case study of Swedish nursing homes. European health association (EUPHA) conference Glasgow 2014

Eklund, F., Treschow A., et al. Can reablement increase independence and reduce the need for elderly
care in a Scandinavian setting?. European health association (EUPHA) conference Glasgow 2014

Ekelund U., Kurland L., Eklund F., Torkki P., Letterstål A., Lindmarker P., Castren M. Lead times and patterns of presentation in Swedish emergency departments. A basis for ANSWER, A National Swedish Emergency Registry. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2011

Eklund, F, Lillrank, P, Ålström, P, Torkki, P (2009) Obese and Anorectic Organizations in Healthcare. European Operations Management Conference (EurOMA), Göteborg, Sweden, June 15, 2009


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB