Våra lösningar

Vi är specialiserade på att förbättra och utveckla välfärdstjänster. Vi hjälper er att effektivisera genom verksamhetsnära uppföljning och förbättrad styrning där vårt största fokusområde är vård och omsorg och skola.

Huvudsaklingen genomför vi uppdrag åt kommuner och regioner, eller relaterade organisationer och myndigheter. På basen av den erfarenhet vi har inom våra kärnområden erbjuder vi dessutom ett antal tjänster som fokuserar på fördjupad analys och kontinuerlig utveckling.

Beslutsstöd

Våra beslutsstöd bidrar till likabehandling och rättsäkerhet i kommunens biståndsbeslut. Samtidigt bidrar de till en effektivare helhet. Ring oss för att veta mer!

För kommuner handlar det om fördjupad analys och fördjupade insikter i följande verksamheter:

  • Hjälp och stöd i hemmet (t.ex. hemtjänst)
  • Boenden (t.ex. äldreboenden)
  • Rehabiliterande verksamhet (t.ex. rehabiliterande verksamheter för äldre efter utskrivning från sjukhus)
  • Vi har specifika lösningar för bland annat prognostisering av platsbehov i särskilda boenden samt beslutsstöd inom myndighet och bistånd. Kontakta oss för mer information!

För regioner handlar det om fördjupad analys och fördjupade insikter i följande verksamheter:

  • Primärvård och vårdcentralsverksamhet
  • Viss specialiserad vård

Vi tillhandahåller konsulttjänster:

Analyser och jämförelser. På nivå ett har vi samlat mer övergripande analyser och stöd baserat på forskningsstudier som våra konsulter bidragit till genom åren, kombinerat med samlad erfarenhet från flera konsultuppdrag. Vi arbetar med verksamhetsnära analys med fokus på volymer, effektivitet och kvalitet (t.ex. kontinuitet) samt fördjupningsområden som varierar något mellan olika verksamheter.

Best-practice – implementering och förändring. Vi bidrar till att införa nya arbetssätt och etablera effektivare arbetssätt. Exempelvis har vi verktyg och beslutsstöd för att förbättra styrning och kvalitet. Fokus ligger i att etablera långsiktiga hållbara förbättringar.

Våra tjänster är grundade i forskning kring service operations management och de principer som gäller för framgångsrik styrning och uppföljning. Vi är noga med att grunda våra lösningar i evidens och praktisk tillämpning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB