top of page

inRikta inbjuder
Erfarenhetsutbyte kring teman
inom myndighetsutövning

Under hösten 2024 bjuder inRikta in till flertalet webbinarier med fokus på myndighetsutövning. Tillfällena kommer att vara cirka en timme långa och bestå av inledning kring ett specifikt tema, följt av diskussion och erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Webbinarierna kommer att hållas över Teams och vara i mindre format där endast 10-12 deltagare får plats per tillfälle. Webbinarierna är kostnadsfria.

Harriet.png
  • Linkedin

Inledare och moderator Harriet Holmgren, konsult inRikta

 

Harriet är socionom med lång erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Harriet har arbetat som chef och som handläggare.

Som konsult leder Harriet fortbildningskurser för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri samt arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst.

Rubrik, Tema 1

XX MM ÅÅÅÅ - HHMM

Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. 

Rubrik, Tema 2

XX MM ÅÅÅÅ - HHMM

Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. 

Rubrik, Tema 3

XX MM ÅÅÅÅ - HHMM

Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. Beskrivning av tema. 

bottom of page