top of page

inRikta inbjuder
Erfarenhetsutbyte kring teman inom myndighetsutövning inom områdena Äldre och Funktionsnedsättning

Under hösten inbjuder inRikta handläggare och myndighetschefer till tre webbinarier med fokus på myndighetsutövning. Tillfällena kommer att vara en timme och bestå av en kortare inledning kring ett specifikt tema, följt av diskussion och erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Webbinarierna kommer att hållas över Teams och vara i mindre format där endast 10-12 deltagare får plats per tillfälle. Webbinarierna är kostnadsfria. Maila oss om ni vill ha ett skräddarsytt erbjudande!

Harriet.png
  • Linkedin

Inledare och moderator Harriet Holmgren, konsult inRikta

 

Harriet är socionom med lång erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Harriet har arbetat som chef och som handläggare.

Som konsult leder Harriet fortbildningskurser för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri samt arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst.

Samverkan mellan handläggare och utförare – varför blir det svårt? Vem styr?

Tisdag 24 september 2024 kl 8.30-9.30

Vem känner den enskildes behov och rätt till insats bäst? Vem styr tid och insats i praktiken? Hur förhåller sig handläggaren till utförares synpunkter och förväntningar på beviljad tid? Hur kan handläggaren både granska och följa upp bistånd och samtidigt ha en god samarbetsrelation med utföraren?

Handläggare och utförare har skilda uppdrag och perspektiv.  Infallsvinklarna kompletterar i bästa fall varandra, men kan också innebära att perspektiven kolliderar. Hur hittar man samsyn och förståelse och hur blir det bäst för den enskilde?

SIP – ett hjälpmedel för samverkan – men hur blir mötet konstruktivt?

Onsdag 23 oktober 2024 kl 8.30-9.30

SIP – samordnad individuell plan – föreslås ofta som en väg att förbättra vardagen för personer med komplexa behov och insatser från olika huvudmän eller olika organisationstillhörighet. Det beskrivs ofta att när olika medarbetare möts och planerar så blir resultatet bra. Men ibland kommer svårlösta konflikter upp till ytan eller så leder mötet inte till någon förändring alls. Hur ska man planera och agera för att mötet ska bli konstruktivt?

Att möta rättshaverister

Torsdag 21 november 2024 kl 8.30-9.30

Att möta personer med rättshaveristiskt beteende är utmanande för medarbetare inom myndighet. Dessa personer är krävande, tar mycket tid och är ofta provocerande att möta. Hur kan man tänka och agera för att det ska bli så bra som möjligt?

bottom of page