top of page

IT-stöd för datadrivet förbättringsarbete

Pejlen ger verksamheten koll på läget och rätt riktning framåt

Samhället är i ständig rörelse och det ställer höga krav på att verksamheterna hela tiden har uppdaterade beslutsunderlag och effektiva verktyg för styrning. inRikta har utvecklat en molnbaserad plattform med tillhörande tjänster som stödjer ständiga förbättringar med ett datadrivet förhållningssätt. Några av tjänsterna beskrivs nedan. Hör av er till oss för att få en mer komplett bild!

Beslutsstöd

Beslutsstöd

Beslutsstöd

Vi har tagit fram beslutsstöd och lösningar som gör att verksamheten kan arbeta med smart resursfördelning och uppföljning. Vi har lagt särskilt fokus på att hjälpa kommuner att arbeta effektivt med volymer och volymuppföljning.

 

Exempel på moduler och lösningar

Beslutsstöden ger kommunerna goda förutsättningar för kostnadskontroll och kvalitet, exempelvis med moduler som 

- Beräkningsmodeller för exempelvis hemtjänst

- Beslutsstöd för särskilt boende

- Uppföljning av individuella mål och index för personcentrerad vård 

- Volymframskrivningar (prognoser) eller scenarieanalyser för framtida platsbehov på särskilda boenden

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning

Ledningssystem - datadriven identifiering av risker och hantering av avvikelser   

En central del i verksamheternas ledningssystem ska vara att identifiera och åtgärda avvikelser. Vi har utvecklat digitala tjänster och funktionalitet som gör att kommunerna stärker uppföljningen med datadriven metod. Vi tillhandahåller algoritmer som gör att verksamheten ser alla händelser som kan behöva följas upp särskilt. Våra tjänster arbetar mot kommunens verksamhetsdata för att hela tiden identifiera mönster och beteenden som avviker.

Proaktiv individ- och verksamhetsuppföljning

Pejlen ger kommunen helt nya förutsättningar för uppföljning. Kommunen kan säkerställa att avvikelser åtgärdas på ett strukturerat sätt. Det gör att Pejlen ger handläggare, verksamhetsutvecklare och chefer de förutsättningar som krävs för att kommunen ska bli kvalitetsledande. Professionerna får med Pejlen de verktyg som gör det möjligt att arbeta proaktivt med både individ- och verksamhetsuppföljning.

Förebygga välfärdsbrott i hemtjänsten

Vi har idag särskilt fokus på effektiva verktyg som bland annat förebygger och minskar risken för brott och bedrägerier inom hemtjänsten. Kontakta oss för mer information om hur Pejen bidragit till framgångsrik bekämpning av välfärdsbrott. 

Flexibel plattform

Hög säkerhet och flexibel arkitektur

Pejlen är byggt på en säker plattform som gör det möjligt att lagra och bearbeta individdata. Plattformen har motsvarande säkerhet som vad som gäller för verksamhetssystemen inom socialtjänsten. Mot bakgrund av den höga säkerheten finns det inga begränsningar för vad vi kan bygga för lösningar på plattformen och vi har medvetet sökt en arkitektur som gör att vi kan anpassa och bygga lösningar som i hög grad är anpassade till behoven hos varje kund.   

Verksamhetskunnande och anpassade lösningar

Våra konsulter kan hela tiden arbeta nära verksamheten för att ta fram anpassade lösningar. Vi bidrar med vår kompetens som många gånger är ett komplement till det kunnande som finns i kommunen. Vi kan bidra till att ta fram lösningar som exempelvis automatiserar manuella moment eller möjliggör för moment som faller mellan stolarna idag. Låt oss gärna veta vad ni har för specifika behov så kan vi diskutera hur vi kan lösa det tillsammans! 

Anpassade lösningar
bottom of page