top of page

Skrifter och publikationer

Handbok för effektiv äldreomsorg - en handfast guide till ökad kvalitet och lägre kostnader (SKL)

Läs rapporten

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden (Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad)

Skapa resultat med nyckeltal (Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA)

4 steg mot morgondagens välfärd (SKL, Svenskt Näringsliv och Almega).

Ekelund U., Kurland L., Eklund F., Torkki P., Letterstål A., Lindmarker P., Castren M. Lead times and patterns of presentation in Swedish emergency departments. A basis for ANSWER, A National Swedish Emergency Registry. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2011

Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SKL)

Läs rapporten

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå (SKL)

Klarar den lilla skolan de stora kraven? (SKL)

Eklund, F., Treschow A., et al. Can private providers provide the same or higher quality of care at lower
cost? A case study of Swedish nursing homes. European health association (EUPHA) conference Glasgow 2014

Eklund, F, Lillrank, P, Ålström, P, Torkki, P (2009) Obese and Anorectic Organizations in Healthcare. European Operations Management Conference (EurOMA), Göteborg, Sweden, June 15, 2009

En personlig och digital vårdupplevelse - Framtidens primärvård (Vinnovafinansierad rapport tillsammans med SP, innovation Skåne, Apoteket AB)

Läs rapporten

Att mäta och planera för en välfungerande sjukvård (SKL och RKA)

Vårdnära service - styrning och uppföljning (SKL)

Eklund, F., Treschow A., et al. Can reablement increase independence and reduce the need for elderly
care in a Scandinavian setting?. European health association (EUPHA) conference Glasgow 2014

bottom of page