top of page
Våra konsulttjänster

Våra konsulttjänster

Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling

Grunden i vårt erbjudande är att vi alltid har ett analytiskt och datadrivet förhållningssätt. Det innebär att vi utgår från de data som genereras i verksamhetssystem i möjligaste mån och bygger lösningar som ger verksamheten rätt riktning i det fortsatta förbättringsarbetet.

Förändringsledning och förbättringsarbete

Vi har verktyg och erfarenheter för att stödja verksamheter att åstadkomma hållbara förändringar över tid genom strukturerat förbättringsarbete. Vi hjälper er att skapa mätbarhet som leder till verkliga resultat. Vi har också erfarenheter från att stödja större förändringsprocesser där en omfattande transformation ska genomföras på begränsad tid. Oavsett hur stor förändring som önskas hjälper vi er att landa rätt. 

IT som verktyg för att stödja långsiktig förbättring

Vi hjälper er att etablera rätt IT-stöd för att stödja den resa som ni behöver göra. Det gör vi med såväl egna IT-verktyg som genom att säkerställa att ni upphandlar egna effektiva verktyg. 

Våra fokusområden

Vi hjälper kommuner att förbättra kvalitet och resursanvändning i kärnverksamheter

Vårt fokus är att ge kommunerna bättre förutsättningar att effektivisera sina viktigaste välfärdstjänster. För oss handlar effektivisering om att både förbättra kvalitet och säkerställa att resurser används smart. Vi har i över tio år byggt upp en unik kompetens och etablerat arbetssätt som gör att vi kan gå i god för att vi hjälper er att nå önskat resultat.

 

Vi har verktyg för att stärka kommunens arbete med kvalitet och resursanvändning i samtliga verksamheter i kommunens socialtjänst (äldreomsorg, funktionsstöd och IFO) samt inom utbildning (förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning).

 

Vår filosofi är att det är grunduppdraget som ska stärkas i första hand. Vi vill hjälpa kommunerna att fokusera på att få ut mesta möjliga nytta av de tjänster som är själva kärnan i välfärden. 

 

Exempel på hur vi arbetar hittar du i under fliken Referenser. 

  

Våra fokusområden
bottom of page