Allmänna villkor - Enkätverktyg

Ver. 2021:1

Tack för att du använder dig av Enkätverktyget (”Tjänsten”) och tar dig tid att läsa igenom dessa villkor!

Inrikta AB (nedan benämnd ”inRikta”) tillhandahåller Tjänsten för personer som vill utvärdera sin behandling.

Dessa användarvillkor ingås mellan inRikta och dig som Användare (nedan benämnd ”Användaren”, ”du” eller ”din”). Innan du skapar ett konto och använder Tjänsten måste du acceptera dessa villkor i sin helhet. Vi ber dig därför läsa igenom dem noggrant och inte använda Tjänsten om du inte godkänner samtliga villkor.

Observera att Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan, exempelvis för att spegla förändringar i lagstiftning eller på grund av nya funktioner eller förändringar i praxis. Den senaste versionen av detta avtal är den som gäller och du finner den på inrikta.se. Om vi inkluderar väsentliga förändringar som påverkar dina rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att meddela dig i förväg om ändringarna på rimliga sätt (exempelvis via den e-post du registrerat hos oss). Om du fortsätter att använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft, godkänner du det reviderade avtalet.

1. DEFINITIONER
De ord eller begrepp som används i dessa användarvillkor och som börjar med stor bokstav ska ha följande innebörd:

Användare: avser dig som nyttjar Tjänsten.

Villkor: detta avtal.

Konto: det personliga gränssnitt dit du kan logga in och fylla i dina uppgifter samt genom inställningar styra hur du använder Tjänsten.

Tjänster: avser alla tjänster som är tillgängliga för Användare.

2. BEHÖRIGHET OCH TILLGÅNG

2.1 Behörighet

För att använda Tjänsten måste du:

● vara minst 18 år gammal

● ha rättslig kapacitet att ingå avtal (alltså inte stå under förmyndarskap)

● på förhand ha läst igenom och godkänt dessa villkor samt vår Integritetsskyddspolicy

● fylla i de obligatoriska fälten i samband med registrering och

● ha all utrustning som krävs för att använda Tjänsten

Du får inte skapa mer än ett konto att använda samtidigt, men det går bra att skapa ett nytt konto om du raderat ett tidigare.

2.2 Ditt konto och inloggning

Du behöver ett personligt konto och inlogg för att använda Tjänsten. Detta utgår från ditt personnummer och säker inloggning genom Bank-ID. För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår Integritetskyddspolicy.

När du loggat in ombeds du lämna vissa personliga uppgifter för att skapa din profil. De uppgifter du ombeds lämna är antingen frivilliga att lämna eller nödvändiga, beroende på vad vi anser nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten respektive frivilligt men med ökad chans till att kunna ge dig bra stöd.

2.4 Obehörig tillgång

Inrikta är inte skyldig – och har inte de tekniska medel som krävs för – att kontrollera identiteten för individer som registrerar sig för Tjänsten utöver den säkerhet som lämnas av tredje part genom säker inloggning med Bank-ID.

Du ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och ansvarig för alla aktiviteter som sker under inloggning med dessa uppgifter. Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto, kontakta oss omedelbart (info@inrikta.se).

2.6 Underhåll

Användning av Tjänsten kan förhindras tillfälligt på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för uppdatering av innehåll och/eller hur de presenteras. Om så är möjligt kommer vi att informera våra Användare innan några underhållsarbeten eller uppdateringar som kan påverka Tjänsten görs.

3. FUNKTIONER

3.1 Grundläggande och kostnadsfria funktioner

Det kostar inget att registrera sig för Tjänsten och använda de grundläggande funktioner som ingår, men kostnader för dataanvändning kan tillkomma från din internetleverantör.

4. ANSVAR och RÄTTIGHETER

4.1 Information som du lämnar till oss

Den information som du lämnar ska vara korrekt och sanningsenlig. Följderna som utlämnande av sådan information kan ha för ditt liv är uteslutande ditt ansvar.

Användaren registrerar själv den information som Användaren vill registrera. Det är för varje fall Användarens eget ansvar att enbart dela de uppgifter och personuppgifter som Användaren finner lämpligt att dela via Tjänsten. Inrikta kommer att bearbeta Användarens personuppgifter i enlighet med Integritetsskyddspolicyn och dessa Villkor.

4.3 Rättigheter du ger Inrikta

Inrikta kan komma åt, lagra och avslöja information ur ditt konto och delat innehåll om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomst, lagring eller avslöjande uppfyller ett legitimt intresse, inklusive att: (a) följa den rättsliga processen; (b) verkställa avtalet; (c) svara på dina önskemål om kundservice; eller (d) skydda företagets eller någon annan persons rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

5. AVSLUTANDE och ÄNDRING AV TJÄNSTEN

5.1 Radering

Du kan avsluta ditt konto när som helst, oavsett anledning, genom att följa anvisningarna i Tjänsten eller maila personuppgiftsansvarig på Inrikta. När du säger upp och raderar ditt konto försvinner dina personuppgifter, men Inrikta förbehåller sig rätten att använda de svar du lämnat utan koppling till din person.

När ditt konto har avslutats upphör dessa Villkor att gälla, med undantag för följande bestämmelser som fortfarande kommer att gälla för dig och Inrikta: punkt 4 i sin helhet, punkt 5.2 och 5.3, samt punkt 6 till 8.

5.2 Ändringar och uppdateringar

Inrikta kan uppdatera och ändra innehåll och egenskaper för Tjänsten när som helst för att förbättra dess kvalitet. Användaren kommer att informeras om större uppdateringar eller ändringar i Tjänsten via Tjänsten eller via e-post.

5.3 Vår uppsägning av ditt konto eller radering av visst innehåll

Inrikta kan säga upp ditt konto när som helst utan föregående meddelande om vi anser att du har brutit mot detta avtal eller om andra yttre omständigheter gör det ofördelaktigt att driva tjänsten.

6. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter tillhörande Användare behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

7. TILLÄMPLIG LAG och TVIST

Dessa Användarvillkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Om det inte går att nå en lösning utanför domstol angående en tvist relaterad till dessa Användarvillkor ska frågan i stället tas upp i allmän domstol i Sverige.

8. OM OSS

Tjänsten tillhandahålls av Inrikta AB, inrikta.se, med organisationsnummer 559016-6830 med adress Skeppsbron 8, 111 30 Stockholm.

Kontakt: info@inrikta.se

9. VERSIONSHANTERING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Ver. 2021:1 – tillämplig från 1 oktober 2021


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

inRikta Analys AB

telefon 0762402452

Skeppsbron 8
111 30 Stockholm

Bakgrund

Företaget är en akademisk avknoppning inom området Service Operations Management med verksamhet i Sverige sedan 2008. Tidigare hette företaget Nordic Healthcare Group, NHG Sweden AB